Dệt may/ Thời trang

hạn còn 2 ngày

Nhân viên may mẫu

9 - 11 triệu Hà Nội

Marketing

hạn còn 4 ngày

Chuyên viên trải nghiệm khách hàng

12 - 17 triệu Hà Nội

Khối cửa hàng

hạn còn 9 ngày

Nhân viên Bán hàng showroom

8 - 15 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu và 7 nơi khác

Dệt may/ Thời trang

hạn còn 9 ngày

Chuyên viên Mua hàng và quản lý đơn hàng

12 - 18 triệu Hà Nội

Khối thị trường

hạn còn 9 ngày

Giám sát bán hàng kênh GT

15 - 25 triệu Hà Tĩnh và 7 nơi khác

Khối dự án

hạn còn 9 ngày

Nhân viên Kinh doanh Dự án

13 - 15 triệu

Dệt may/ Thời trang

hạn còn 9 ngày

Trưởng nhóm mua hàng và quản lý đơn hàng

20 - 30 triệu Hà Nội

Marketing

hạn còn 9 ngày

Chuyên viên Thiết kế đồ hoạ

13 - 16 triệu Hà Nội

Marketing

hạn còn 9 ngày

Chuyên viên Trade Marketing

14 - 17 triệu Hồ Chí Minh

Tài chính kế toán

hạn còn 9 ngày

Chuyên viên Kế toán công nợ phải thu

10 - 12 triệu Hà Nội