Marketing

hạn còn 9 ngày

Nhân viên Marketing tổng hợp

10 - 15 triệu Hà Nội

Marketing

hạn còn 4 ngày

Chuyên viên trải nghiệm khách hàng

12 - 17 triệu Hà Nội

Công nghệ thông tin

hạn còn 9 ngày

Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin - CTO

Thỏa thuận Hà Nội

Hành chính - Nhân sự - Đào tạo

hạn còn 9 ngày

HRBP Executive – Chuyên viên đối tác nhân sự

Thỏa thuận Hà Nội

Hành chính - Nhân sự - Đào tạo

hạn còn 9 ngày

Trợ Lý Cao Cấp Tổng Giám Đốc

30 - 40 triệu Hà Nội

Hành chính - Nhân sự - Đào tạo

hạn còn 9 ngày

Nhân viên Lễ tân Văn phòng

7 - 10 triệu Hà Nội

Tài chính kế toán

hạn còn 9 ngày

Chuyên viên Kế toán công nợ phải thu

10 - 12 triệu Hà Nội

Dệt may/ Thời trang

hạn còn 9 ngày

Trưởng nhóm mua hàng và quản lý đơn hàng

20 - 30 triệu Hà Nội

Dệt may/ Thời trang

hạn còn 2 ngày

Nhân viên may mẫu

9 - 11 triệu Hà Nội

Dệt may/ Thời trang

hạn còn 9 ngày

Chuyên viên Sourcing

15 - 30 triệu Hà Nội

Dệt may/ Thời trang

hạn còn 9 ngày

Nhân viên mặc sản phẩm mẫu Aristino ( Partime)

3 - 5 triệu Hà Nội

Thiết kế thời trang

hạn còn 9 ngày

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Da, Phụ Kiện

12 - 18 triệu Hà Nội

Thiết kế thời trang

hạn còn 9 ngày

Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Golf

12 - 18 triệu Hà Nội

Thiết kế thời trang

hạn còn 9 ngày

Chuyên viên thiết kế thời trang

14 - 16 triệu Hà Nội