Khối cửa hàng

hạn còn 9 ngày

Cửa Hàng Trưởng

10 - 15 triệu Quảng Bình

Khối cửa hàng

hạn còn 9 ngày

Chuyên viên marketing tổng hợp

10 - 15 triệu Hà Nội

Khối cửa hàng

hạn còn 9 ngày

Nhân viên Bán hàng showroom

8 - 15 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu

Khối cửa hàng

hạn còn 9 ngày

Cửa hàng phó

12 - 18 triệu Hà Nội

Khối thị trường

hạn còn 9 ngày

Chuyên Viên Kinh Doanh Thị Trường

10 - 20 triệu Hà Nội

Khối thị trường

hạn còn 9 ngày

Giám sát bán hàng kênh GT

15 - 25 triệu Hà Tĩnh

Khối siêu thị

hạn còn 9 ngày

Giám sát bán hàng Kênh MT - Miền Nam

15 - 17 triệu Hồ Chí Minh

Thương mại điện tử

hạn còn 10 ngày

Cộng Tác Viên Livestream

7 - 10 triệu Hà Nội

Khối dự án

hạn còn 9 ngày

Nhân viên Kinh doanh Dự án

13 - 15 triệu

Khối dự án

hạn còn 9 ngày

Nhân viên Kinh doanh đồng phục

10 - 20 triệu Hà Nội