17 việc làm Thời trang tại K&G Việt Nam

    30 - 40.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Hà Nội

    12 - 14.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Hà Nội

    13 - 16.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Hà Nội

    8 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-04-25

  Hà Nội

  CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    10 - 13.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-04-30

  Hà Nội