7 việc làm Thời trang tại K&G Việt Nam

  SOURCING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    14 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-12-21

  Hà Nội

    9 - 20.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-11-30

  Bắc Giang
  Hà Nội
  Thái Nguyên

    25 - 40.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-11-30

  Hà Nội

    14 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-12-30

  Hà Nội

    9 - 11.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-10-30

  Hà Nội