7 việc làm Thiết kế thời trang tại K&G Việt Nam

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Hà Nội

    30 - 45.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-06-30

  Hà Nội

    13 - 16.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Hà Nội

    12 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-12-31

  Hà Nội