2 việc làm Thiết kế đồ họa tại K&G Việt Nam

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2D

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  10- 12.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội