3 việc làm Thiết kế đồ họa tại K&G Việt Nam

    8 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-08-31

  Hà Nội

  THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2D

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    10 - 12.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2018-08-31

  Hà Nội