3 việc làm Quản lý/ điều hành kinh doanh tại K&G Việt Nam

    20 - 30.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-11-30

  Hải Phòng
  Hòa Bình
  Lào Cai
  Phú Thọ
  Sơn La
  Thái Nguyên
  Yên Bái

    20 - 30.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-10-30

  Bắc Giang
  Bắc Ninh
  Hà Giang
  Hưng Yên
  Phú Thọ
  Sơn Tây
  Thanh Hóa
  Tuyên Quang

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-31

  Hồ Chí Minh