18 việc làm tại K&G Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG QC- QA

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  20 - 25.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội

GIẢNG VIÊN CHUYÊN TRÁCH

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2018

Hà Nội

PHOTOGRAPHER

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  10 - 13.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2D

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  10- 12.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội

THỦ KHO

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  6- 8.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2018

Hà Nội

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT MAY

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  20-25.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018

Hà Nội

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2018

Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
Lạng Sơn

QC INLINE

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  Thỏa thuận

Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2018

Hà Nội