35 việc làm tại K&G Việt Nam

GIÁM SÁT BÁN HÀNG (kênh Showroom)

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội
Miền Bắc

  5 - 7.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội
Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN KINH DOANH (Kênh MT)

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  7 - 13.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hồ Chí Minh

GIÁM SÁT BÁN HÀNG (kênh MT)

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 02

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hồ Chí Minh

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Bắc Ninh
Hải Phòng
Quảng Ninh

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Bắc Ninh
Hà Nội
Thái Bình

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  8- 12,000,000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội

  5 - 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Quảng Ninh

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội
Hải Phòng
Hưng Yên
Lạng Sơn
Lào Cai
Nam Định
Quảng Ninh
Sơn La
Vĩnh Phúc
Yên Bái

CÔNG NHÂN MAY

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 02

  4 - 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội

CÔNG NHÂN BÀN CHẢI

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 05

  4 - 5.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2018

Hà Nội

NHÂN VIÊN KHO

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  5 - 6.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội