27 việc làm tại K&G Việt Nam

  20 - 25.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 1/3/2019

Hải Phòng
Miền Bắc
Thanh Hóa
Vĩnh Phúc

TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  10- 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2019

Hà Nội

  7 - 9.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hà Nội
Hưng Yên
Phú Thọ
Thái Nguyên

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Bắc Ninh
Hải Phòng
Quảng Ninh

CÔNG NHÂN MAY

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 02

  4 - 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội

CÔNG NHÂN BÀN CHẢI

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 05

  4 - 5.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2018

Hà Nội

NHÂN VIÊN KHO

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  5 - 6.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội

  Thỏa thuận

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội

NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  6 - 7.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội

KẾ TOÁN KHO

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  6 - 8.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội

TRƯỞNG PHÒNG QC- QA

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  20 - 25.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội

GIẢNG VIÊN CHUYÊN TRÁCH

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2018

Hà Nội