46 việc làm tại K&G Việt Nam

  7 - 9.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Bắc Giang
Hải Phòng
Hưng Yên
Quảng Ninh
Thái Bình
Thanh Hóa

  12 - 18.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hà Nội

  7 - 9.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
Thanh Hóa

  6 - 7.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2018

Hà Nội

  10 - 12.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2018

Hà Nội

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  18 - 22.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH .NET

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  12 - 18.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Hà Nội

CHUYÊN VIÊN CSKH- SỮA NUFOMIL

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  8- 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Hà Nội

  12 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Hà Nội

GIÁM SÁT BÀN HÀNG BIZS+

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  10- 12.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Hải Dương

  15 - 20.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2018

Hà Nội