1 việc làm Nhân sự tại K&G Việt Nam

  CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ (HRBP)

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    13 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2023-03-15

  Hồ Chí Minh