6 việc làm Nhân sự tại K&G Việt Nam

  CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-10-31

  Hà Nội

  NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    8 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-09-30

  Hồ Chí Minh

  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-31

  Hồ Chí Minh

    12 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-07-20

  Hồ Chí Minh

  CHUYÊN VIÊN C&B

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    8 - 12.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-07-20

  Hà Nội

    12 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-30

  Hà Nội