3 việc làm Nhân sự tại K&G Việt Nam

  THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    3 - 4.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Hà Nội

  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-31

  Hồ Chí Minh

    12 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-30

  Hà Nội