6 việc làm Marketing tại K&G Việt Nam

CHUYÊN VIÊN SEO

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  10- 12.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hà Nội

PR MARKETING

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  7 - 9.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hà Nội

CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  7 - 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hà Nội

CHUYÊN VIÊN CSKH- SỮA NUFOMIL

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  8- 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Hà Nội

TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  15 - 20.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Hà Nội