4 việc làm Marketing tại K&G Việt Nam

TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  15 - 20.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/09/2018

Hà Nội

CHUYÊN VIÊN SEO

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  8- 12.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội

PR MARKETING

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  08 - 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội