12 việc làm Marketing tại K&G Việt Nam

    6 - 9.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-11-30

  Hà Nội

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-11-30

  Hà Nội

  CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-11-30

  Hà Nội

  CHUYÊN VIÊN PR MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    8 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-09-30

  Hà Nội

  CHUYÊN VIÊN SEO

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    10 - 13.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-10-31

  Hà Nội

  TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    16 - 22.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-08-31

  Hà Nội

  CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    9 - 13.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-08-31

  Hà Nội

  TRƯỞNG NHÓM PR MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    15 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-18

  Hà Nội

  NHÂN VIÊN MARKETING TỈNH

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    6 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-20

  Hải Dương
  Thái Nguyên

  TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    15 - 23.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-31

  Hà Nội

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-02-29

  Hồ Chí Minh

    8 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-03-30

  Hà Nội