9 việc làm Marketing tại K&G Việt Nam

  BRAND MANAGER

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    35 - 45.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-05-31

  Hà Nội

    12 - 14.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Hà Nội

    30 - 45.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-06-30

  Hà Nội

    10 - 13.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Hà Nội

    10 - 13.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Hà Nội

  CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    10 - 13.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-04-30

  Hà Nội

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-06-30

  Hà Nội

  CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    13 - 17.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-01-16

  Hà Nội