3 việc làm Lao động phổ thông tại K&G Việt Nam

    4 - 6.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-01-30

  Bắc Ninh
  Hà Nội
  Hải Dương
  Hải Phòng
  Hồ Chí Minh
  Nam Định

    4 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-01

  Hà Nội

  NHÂN VIÊN KHO

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 2

    5 - 6.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-07-31

  Hà Nội