2 việc làm Lao động phổ thông tại K&G Việt Nam

  NHÂN VIÊN KHO

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    6 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Hà Nội

    5 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-03-31

  Hà Nam
  Hà Nội
  Phú Thọ