5 việc làm Kho vận tại K&G Việt Nam

  NHÂN VIÊN KIỂM KÊ

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    7 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-31

  Hà Nội

    4 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-01

  Hà Nội

  NHÂN VIÊN KHO

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 2

    5 - 6.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-07-31

  Hà Nội

  KẾ TOÁN KHO

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    6 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2018-07-30

  Hà Nội

  THỦ KHO

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    6 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2018-06-30

  Hà Nội