3 việc làm Kho vận tại K&G Việt Nam

NHÂN VIÊN KHO

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  5 - 6.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội

KẾ TOÁN KHO

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  6 - 8.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội

THỦ KHO

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  6- 8.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2018

Hà Nội