6 việc làm Kế toán/ kiểm toán tại K&G Việt Nam

  THỦ KHO

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    7 - 9.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-12-31

  Hà Nội

    12 - 17.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-30

  Hồ Chí Minh

  KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    8 - 12.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-03-31

  Hà Nội

  NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    7 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-05-30

  Hà Nội

  KẾ TOÁN KHO

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    6 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2018-07-30

  Hà Nội