4 việc làm Kế toán/ kiểm toán tại K&G Việt Nam

  10 - 12.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2018

Hà Nội

  15 - 20.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2018

Hà Nội

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  8- 12,000,000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội

KẾ TOÁN KHO

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  6 - 8.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội