4 việc làm Hành chính tại K&G Việt Nam

    8 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-12-15

  Hà Nội

  NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH LỄ TÂN

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    7 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-12-30

  Hà Nội

  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-31

  Hồ Chí Minh

  TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-02-20

  Hà Nội