4 việc làm Dịch vụ khách hàng tại K&G Việt Nam

    7 - 9.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-02-28

  Hà Nội

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-06-30

  Hà Nội

  CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    6 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-09-30

  Hà Nội