23 việc làm Dệt may/ da giày/ thời trang tại K&G Việt Nam

    9 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-02-28

  Hà Nội

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-03-31

  Bắc Giang
  Bắc Ninh
  Hà Giang
  Hưng Yên
  Phú Thọ
  Sơn Tây
  Thanh Hóa
  Tuyên Quang

    12 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-03-31

  Hà Nội

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-03-31

  Hà Nội

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-02-28

  Hà Nội

    8 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-02-28

  Bắc Giang
  Bắc Ninh
  Hà Giang
  Hà Nam
  Hà Nội
  Hà Tĩnh
  Hưng Yên
  Nam Định
  Nghệ An
  Phú Thọ
  Thái Bình
  Thanh Hóa
  Tuyên Quang
  Vĩnh Phúc

    14 - 17.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-03-31

  Hà Nội

    12 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-03-19

  Hà Nội

    6 - 9.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-03-31

  Hà Nội
  Phú Thọ
  Quảng Ninh
  Sơn Tây