6 việc làm Dệt may/ da giày/ thời trang tại K&G Việt Nam

  20 - 25.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2019

Bắc Ninh
Hà Tĩnh
Hải Phòng
Lào Cai
Yên Bái

  8- 12.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 20/2/2019

Hà Nội

CÔNG NHÂN MAY

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 02

  4 - 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội

TRƯỞNG PHÒNG QC- QA

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  20 - 25.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT MAY

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  20-25.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018

Hà Nội