18 việc làm Dệt may/ da giày/ thời trang tại K&G Việt Nam

    12 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-31

  Hà Nội

    15 - 20.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-30

  Bắc Giang
  Lai Châu
  Lào Cai
  Miền Bắc
  Tuyên Quang
  Yên Bái

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-30

  Bắc Ninh
  Hà Tĩnh
  Hải Phòng
  Lào Cai
  Yên Bái

    6 - 9.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-30

  Bắc Ninh
  Đà Nẵng
  Hà Nội
  Hải Dương
  Hồ Chí Minh
  Lai Châu
  Lào Cai
  Quảng Ngãi
  Tuyên Quang

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-09-30

  Hà Nội

    4 - 6.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-09-30

  Hà Nội

    4 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-01

  Hà Nội

  CHUYÊN VIÊN QC

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-09-30

  Hà Nội

    15 - 20.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-31

  Hồ Chí Minh
  Khánh Hòa
  Phú Yên

    7 - 9.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-31

  Bắc Ninh
  Cao Bằng
  Điện Biên
  Hà Giang
  Hải Dương
  Hải Phòng
  Hòa Bình
  Hưng Yên
  Lai Châu
  Lào Cai
  Nam Định
  Phú Thọ
  Quảng Bình
  Quảng Ninh
  Thái Nguyên
  Thanh Hóa
  Tuyên Quang
  Vĩnh Phúc
  Yên Bái