37 việc làm Dệt may/ da giày/ thời trang tại K&G Việt Nam

  BRAND MANAGER

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    35 - 45.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-05-31

  Hà Nội

    30 - 40.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Hà Nội

    14 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Hà Nội

    14 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Hà Nội

    10 - 13.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Hà Nội

    9 - 11.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-04-30

  Hà Nội