2 việc làm Công nhân tại K&G Việt Nam

CÔNG NHÂN MAY

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 02

  4 - 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội

CÔNG NHÂN BÀN CHẢI

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 05

  4 - 5.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2018

Hà Nội