2 việc làm CNTT phần mềm tại K&G Việt Nam

TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  15 - 20.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/09/2018

Hà Nội

  Thỏa thuận

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội