4 việc làm CNTT phần mềm tại K&G Việt Nam

  12 - 18.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hà Nội

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH .NET

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  12 - 18.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Hà Nội

TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  15 - 20.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Hà Nội

  Thỏa thuận

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội