1 việc làm CNTT phần mềm tại K&G Việt Nam

TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội