1 việc làm Chụp ảnh/ Quay phim tại K&G Việt Nam

PHOTOGRAPHER

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  10 - 13.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội