17 việc làm Bán hàng/ kinh doanh tại K&G Việt Nam

  7 - 9.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hồ Chí Minh

  7- 9.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hà Nam
Hà Nội
Phú Thọ
Thanh Hóa

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỜI TRANG- KA

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 03

  5 - 7.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hà Nội

  7 - 9.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hà Nội
Hưng Yên
Phú Thọ
Thái Nguyên

CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  7 - 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hà Nội

  5 - 7.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hà Nội
Hồ Chí Minh

  5 - 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Bắc Giang
Hà Nam
Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Lào Cai
Nam Định
Quảng Ninh
Thanh Hóa
Tiền Giang

  7 - 9.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Bắc Giang
Hải Phòng
Hưng Yên
Quảng Ninh
Thái Bình
Thanh Hóa

  7 - 9.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
Thanh Hóa

  6 - 7.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2018

Hà Nội

  12 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Hà Nội

GIÁM SÁT BÀN HÀNG BIZS+

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  10- 12.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Hải Dương