15 việc làm Bán hàng/ kinh doanh tại K&G Việt Nam

    10 - 16.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-09-30

  Hà Nội

    7 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-09-30

  An Giang
  Bắc Giang
  Hà Nội
  Hải Phòng
  Lai Châu
  Lào Cai
  Quảng Ninh
  Thái Bình
  Vĩnh Phúc

    9 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-09-30

  An Giang
  Hà Nội

    9 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-09-30

  Hà Nội

    8 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-06-30

  Bắc Giang
  Bắc Ninh
  Hà Giang
  Hà Nam
  Hà Nội
  Hà Tĩnh
  Hưng Yên
  Nam Định
  Nghệ An
  Phú Thọ
  Thái Bình
  Thanh Hóa
  Tuyên Quang
  Vĩnh Phúc

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-04-30

  Hà Nội

    8 - 12.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-04-30

  Bắc Giang
  Bắc Ninh
  Hà Nội
  Thanh Hóa
  Vĩnh Phúc

    5 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-05-31

  Hà Nam
  Hà Nội
  Phú Thọ

    15 - 20.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-06-30

  Miền Bắc

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-31

  Hồ Chí Minh