10 việc làm Bán hàng/ kinh doanh tại K&G Việt Nam

  4 - 6.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2019

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Phú Thọ

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỜI TRANG- KA

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  5 - 7.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Hà Nội

  8 - 10.000.000 VN

Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2019

Bắc Ninh
Hà Nội
Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – SỮA NUFOMIL

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 08

  5- 7.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 15/3/2019

Hà Nam
Nghệ An
Thanh Hóa
Vĩnh Phúc

CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  7 - 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2019

Hà Nội

  7 - 9.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 28/2/2019

Bắc Ninh
Hải Dương
Hải Phòng
Hưng Yên
Nam Định
Quảng Bình
Quảng Ninh
Thái Nguyên
Thanh Hóa

GIÁM SÁT BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG BIZS+

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  15- 20.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 5/3/2019

Hà Nam
Hải Dương
Hải Phòng
Nam Định
Thái Bình

  20 - 25.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 1/3/2019

Hải Phòng
Miền Bắc
Thanh Hóa
Vĩnh Phúc

  7 - 9.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Hà Nội
Hưng Yên
Phú Thọ
Thái Nguyên

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Bắc Ninh
Hải Phòng
Quảng Ninh