16 việc làm Bán hàng/ kinh doanh tại K&G Việt Nam

    5 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-06-30

  Hà Nam
  Hà Nội
  Phú Thọ

    8 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-06-30

  Bắc Ninh
  Hà Nội
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Quảng Ninh

    9 - 20.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-06-30

  Bắc Giang
  Cao Bằng
  Hưng Yên
  Lạng Sơn
  Quảng Ninh
  Sơn Tây

    10 - 20.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Bắc Ninh
  Hà Nội
  Hải Phòng
  Thái Nguyên

    8 - 12.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-03-31

  Bắc Giang
  Bắc Ninh
  Hà Nội
  Thanh Hóa
  Vĩnh Phúc

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-04-30

  Hà Nội