12 việc làm Bán hàng/ kinh doanh tại K&G Việt Nam

    9 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-12-31

  Bắc Ninh
  Hà Giang
  Hà Nội
  Hải Phòng
  Hòa Bình
  Hưng Yên
  Lào Cai
  Phú Thọ
  Quảng Ninh
  Sơn Tây
  Tuyên Quang
  Yên Bái

    7 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-01-31

  An Giang
  Bắc Giang
  Hà Nội
  Hải Phòng
  Lai Châu
  Lào Cai
  Quảng Ninh
  Thái Bình
  Vĩnh Phúc

    5 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-01-31

  Hà Nam
  Hà Nội
  Phú Thọ

    9 - 20.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-01-31

  Bắc Giang
  Hà Nội
  Thái Nguyên

    8 - 12.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-04-30

  Bắc Giang
  Bắc Ninh
  Hà Nội
  Thanh Hóa
  Vĩnh Phúc

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-04-30

  Hà Nội

    15 - 20.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-06-30

  Miền Bắc

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-31

  Hồ Chí Minh

    7 - 9.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-07-31

  Hà Nội

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2018-08-31

  Bắc Ninh
  Hải Phòng
  Quảng Ninh