2 việc làm Trưởng phòng Nhân sự tại K&G Việt Nam

  TRƯỞNG PHÒNG HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-12-31

  Hà Nội

  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-31

  Hồ Chí Minh