1 việc làm Trưởng phòng kinh doanh bán lẻ tại K&G Việt Nam