3 việc làm Social Media tại K&G Việt Nam

  CHUYÊN VIÊN SEO

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    10 - 13.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-10-31

  Hà Nội

  TRƯỞNG NHÓM PR MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    15 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-18

  Hà Nội

  TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    15 - 23.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-31

  Hà Nội