0 việc làm Quản lý khu vực kênh showroom tại K&G Việt Nam