2 việc làm QC tại K&G Việt Nam

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-04-30

  Hà Nội

  TRƯỞNG NHÓM QC

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    15 - 20.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-03-31

  Hà Nội