2 việc làm Nhân viên tuyển dụng tại K&G Việt Nam

  CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-10-31

  Hà Nội

  NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    8 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-09-30

  Hồ Chí Minh