1 việc làm Nhân viên đào tạo tại K&G Việt Nam

  NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    8 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-09-30

  Hồ Chí Minh