2 việc làm Ngành thời trang tại K&G Việt Nam

    20 - 30.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-10-30

  Bắc Giang
  Bắc Ninh
  Hà Giang
  Hưng Yên
  Phú Thọ
  Sơn Tây
  Thanh Hóa
  Tuyên Quang

    14 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-12-30

  Hà Nội