2 việc làm Giam sat ban hang tại K&G Việt Nam

    20 - 30.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-11-30

  Hải Phòng
  Hòa Bình
  Lào Cai
  Phú Thọ
  Sơn La
  Thái Nguyên
  Yên Bái

    15 - 20.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-06-30

  Miền Bắc