3 việc làm Giam sat ban hang tại K&G Việt Nam

  QUẢN LÝ KINH DOANH – KHỐI DƯỢC

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 2

    20 - 35.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-04-30

  Hà Nội
  Hà Tĩnh
  Nghệ An

    20 - 30.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Cao Bằng
  Thái Nguyên

    15 - 20.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-06-30

  Miền Bắc