1 việc làm chuyên viên thiết kế đồ họa thời trang tại K&G Việt Nam