1 việc làm Chuyên viên phòng thí nghiệm mẫu vải tại K&G Việt Nam