2 việc làm Chuyên viên Nhân sự tại K&G Việt Nam

  CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-10-31

  Hà Nội

  CHUYÊN VIÊN C&B

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    8 - 12.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-07-20

  Hà Nội