4 việc làm K&G Việt Nam tại Phú Thọ

    20 - 30.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-10-30

  Hải Phòng
  Hòa Bình
  Lào Cai
  Phú Thọ
  Sơn La
  Thái Nguyên
  Yên Bái

    8 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-06-30

  Bắc Giang
  Bắc Ninh
  Hà Giang
  Hà Nam
  Hà Nội
  Hà Tĩnh
  Hưng Yên
  Nam Định
  Nghệ An
  Phú Thọ
  Thái Bình
  Thanh Hóa
  Tuyên Quang
  Vĩnh Phúc

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-06-30

  Bắc Giang
  Bắc Ninh
  Hà Giang
  Hưng Yên
  Phú Thọ
  Sơn Tây
  Thanh Hóa
  Tuyên Quang

    5 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-05-31

  Hà Nam
  Hà Nội
  Phú Thọ