11 việc làm K&G Việt Nam tại Hồ Chí Minh

  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-09-20

  Hồ Chí Minh

    6 - 9.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-30

  Bắc Ninh
  Đà Nẵng
  Hà Nội
  Hải Dương
  Hồ Chí Minh
  Lai Châu
  Lào Cai
  Quảng Ngãi
  Tuyên Quang

    4 - 6.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-31

  Hà Nội
  Hải Phòng
  Hồ Chí Minh
  Nam Định
  Phú Thọ
  Quảng Ninh

  NHÂN VIÊN LÁI XE

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    7 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-09-30

  Hồ Chí Minh

    15 - 20.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-31

  Hồ Chí Minh
  Khánh Hòa
  Phú Yên

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-31

  Hồ Chí Minh

    8 - 12.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-07-31

  Hồ Chí Minh

    12 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-07-20

  Hồ Chí Minh

  SALES – KÊNH MT

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    10 - 12.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-05-31

  Hồ Chí Minh
  Miền Nam

  CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2018-10-31

  Hồ Chí Minh