13 việc làm K&G Việt Nam tại Hồ Chí Minh

    6 - 9.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-09-30

  Bắc Giang
  Đà Nẵng
  Hà Nội
  Hải Dương
  Hồ Chí Minh

  NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    8 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-09-30

  Hồ Chí Minh

    8 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-08-30

  Hồ Chí Minh

    9 - 12.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-07-30

  Hồ Chí Minh

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-06-30

  Hồ Chí Minh

    12 - 17.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-30

  Hồ Chí Minh

    7 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-02-29

  Hồ Chí Minh

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-02-29

  Hồ Chí Minh

  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-31

  Hồ Chí Minh

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-31

  Hồ Chí Minh

    12 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-07-20

  Hồ Chí Minh