48 việc làm K&G Việt Nam tại Hà Nội

  TRƯỞNG NHÓM PR MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    15 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-18

  Hà Nội

    6 - 9.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-31

  Bắc Giang
  Bắc Ninh
  Hà Nội
  Hồ Chí Minh

    4 - 6.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-30

  Hà Nội

    4 - 7.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-31

  Bắc Cạn
  Bắc Ninh
  Bình Dương
  Cần Thơ
  Hà Nội
  Hải Dương
  Hồ Chí Minh
  Khánh Hòa
  Tây Ninh

  NHÂN VIÊN VẬN CHUYỂN ONLINE

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    6 - 7.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-20

  Hà Nội

  TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    15 - 23.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-31

  Hà Nội

    5 - 9.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-30

  Hà Nội

    12 - 16.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-15

  Hà Nội

    8 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2020-03-10

  Hà Nội

    12 - 16.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-31

  Hà Nội