4 việc làm K&G Việt Nam tại Bắc Ninh

    10 - 20.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Bắc Ninh
  Hà Nội
  Hải Phòng
  Thái Nguyên

    8 - 11.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31

  Bắc Ninh
  Hà Nội
  Hưng Yên
  Quảng Ninh

    8 - 12.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2022-03-31

  Bắc Giang
  Bắc Ninh
  Hà Nội
  Thanh Hóa
  Vĩnh Phúc

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2018-08-31

  Bắc Ninh
  Hải Phòng
  Quảng Ninh