35 việc làm tại K&G Việt Nam

  14 - 18.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2018

Hà Nội

  10- 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2018

Hà Nội

TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  15 - 20.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/09/2018

Hà Nội

  12 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội

CHUYÊN VIÊN SEO

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  8- 12.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2018

Hà Nội

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  6 - 8.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2018

Hà Nội

  12 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội

  7 - 9.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội

  Thỏa thuận

Hạn nộp hồ sơ: 31/8/2018

Hà Nội
Miền Bắc

  9 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Thái Bình
Thanh Hóa

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên