58 việc làm tại K&G Việt Nam

    8 - 11.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-12-10

  Hà Nội

    12 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-11-30

  Hà Nội

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-30

  Bắc Ninh
  Hà Nam
  Hà Tĩnh
  Hải Phòng
  Lào Cai
  Nam Định
  Nghệ An
  Thái Bình
  Yên Bái

  NHÂN VIÊN PG SỮA NUFOMIL

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 10

    4 - 6.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-11-30

  Hà Nội
  Hải Dương
  Hải Phòng

    12 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-31

  Hà Nội

  NHÂN VIÊN KIỂM KÊ

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    7 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-31

  Hà Nội

  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-31

  Hồ Chí Minh

  KẾ TOÁN THUẾ

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    12 - 17.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-31

  Hà Nội

    15 - 20.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-30

  Bắc Giang
  Lai Châu
  Lào Cai
  Miền Bắc
  Tuyên Quang
  Yên Bái