18 việc làm tại K&G Việt Nam

Nhân viên Lễ tân

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  6 - 7.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội

PR Marketing

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  08 - 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội

  Thỏa thuận

Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2018

Miền Bắc

  5 - 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2018

Hà Nội
Phú Thọ

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2018

Hà Nội
Hải Phòng
Lạng Sơn
Lào Cai
Nam Định
Quảng Ninh
Sơn La
Vĩnh Phúc
Yên Bái

TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  10 - 15.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội

CÔNG NHÂN MAY

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 05

  4 - 10.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2018

Hà Nội

CÔNG NHÂN BÀN CHẢI

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 05

  4 - 5.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2018

Hà Nội

NHÂN VIÊN KHO

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  5 - 6.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2018

Hà Nội

KẾ TOÁN KHO

Ngành nghề:

Số lượng tuyển: 01

  6 - 8.000.000 VNĐ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2018

Hà Nội