57 việc làm tại K&G Việt Nam

    16 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-09-30

  Hà Nội

  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-09-20

  Hồ Chí Minh

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-09-30

  Bắc Ninh
  Hà Tĩnh
  Hải Phòng
  Lào Cai
  Yên Bái

    6 - 9.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-30

  Bắc Ninh
  Đà Nẵng
  Hà Nội
  Hải Dương
  Hồ Chí Minh
  Lai Châu
  Lào Cai
  Quảng Ngãi
  Tuyên Quang

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-09-30

  Hà Nội

  NHÂN VIÊN THU NGÂN

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    7 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-09-30

  Hà Nội

    4 - 6.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-31

  Hà Nội
  Hải Phòng
  Hồ Chí Minh
  Nam Định
  Phú Thọ
  Quảng Ninh

    4 - 6.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-09-30

  Hà Nội

  CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    12 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-09-20

  Hà Nội

  CHUYÊN VIÊN QC

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-09-30

  Hà Nội