91 việc làm tại K&G Việt Nam

    8 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-04-30

  Bắc Giang
  Bắc Ninh
  Hà Giang
  Hà Nam
  Hà Nội
  Hà Tĩnh
  Hưng Yên
  Nam Định
  Nghệ An
  Phú Thọ
  Thái Bình
  Thanh Hóa
  Tuyên Quang
  Vĩnh Phúc

  CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    10 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-04-30

  Hà Nội

    9 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-04-30

  Hà Nội

  CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    7 - 9.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-04-30

  Hà Nội

    5 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-04-30

  Hà Nội

    25 - 30.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-05-06

  Hà Nội

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-04-30

  Hà Nội

  BRAND MANAGER

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    30 - 45.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-04-11

  Hà Nội

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2021-04-30

  Bắc Giang
  Bắc Ninh
  Hà Giang
  Hưng Yên
  Phú Thọ
  Sơn Tây
  Thanh Hóa
  Tuyên Quang