TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN DỤNG

 • Mức lương: 30 - 40.000.000 VNĐ
 • Hạn nộp hồ sơ: 2022-09-30
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mô tả công việc:

1. Tổ chức công tác xây dựng định biên nhân sự hàng năm

 • Tổ chức triển khai xây dựng định biên nhân sự vào theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào cuối mỗi quý và năm.
 • Phối hợp bộ phận C & B đưa ra khung lương cho từng vị trí theo định biên trên thị trường lao động để làm cơ sở trong việc tuyển chọn và đàm phán lương

2. Giám sát tiến độ và chất lượng hoạt động tuyển dụng

 • Theo dõi tiến độ tuyển dụng của Công ty
 • Đánh giá chất lượng kênh tuyển dụng
 • Đánh giá chất lượng ứng viên mời phỏng vấn và ứng viên đạt
 • Đưa ra chiến thuật và giải pháp tuyển dụng

3. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống, công cụ tuyển dụng

 • Hoàn thiện hệ thống bản mô tả công việc và đánh giá rà soát lại hàng năm
 • Nâng cấo quy trình tuyển dụng, quy trình thử việc
 • Áp dụng công cụ phỏng vấn hiện đại

4. Đào tạo, hướng dẫn cán bộ các phòng ban

 • Đào tạo kỹ năng phỏng vấn đánh giá ứng viên
 • Đào tạo các công cụ đánh giá ứng viên

5. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng

 • Truyền thông văn hóa, mục tiêu Công ty tới các ứng viên tiềm năng
 • Truyền thông môi trường, lộ trình phát triển sự nghiệp
 • Truyền thông các chính sách phúc lợi và tư vấn cho ứng viên cơ hội nghề nghiệp phù hợp tại Công ty

6. Thực hiện công tác tuyển dụng vị trí quan trọng

 • Tìm kiếm nguồn và ứng viên phù hợp vị trí tuyển dụng
 • Phỏng vấn sơ bộ
 • Hướng dẫn, tổ chức, giám sát và tổng hợp vòng phỏng vấn chuyên môn
 • Thẩm tra, đàm phán lương và mời thử việc
 • Tư vấn, hướng dẫn cho nhân sự mới hòa nhập với các bộ phận, phòng ban và Ban lãnh đạo

7. Các công việc khác theo sự phân công, sắp xếp của Giám Đốc Nhân Sự.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTNL, Kinh tế, quản trị kinh doanh …
 • Trên 5 năm kinh nghiệm lĩnh vực tuyển dụng nhân sự tại các Công ty quy mô trên 500 nhân sự
 • Có kinh nghiệm trưởng phòng tuyển dụng 2 năm hoặc phó phòng tuyển dụng 3 năm trở lên
 • Kinh nghiệm xây dựng quy trình, quy định, kế hoạch tuyển dụng NS
 • Phương pháp xây dựng MTCV và định biên nhân sự
 • Hiểu biết về phương pháp thiết kế tổ chức
 • Tuyển mộ, tuyển dụng nhân sự; xem xét đánh giá qua các hình thức phỏng vấn, thi tuyển …
 • Sử dụng tốt (Words, Excel ) trong công việc
 • Dẫn dắt nhóm, kỹ năng trình bày
 • Kỹ năng quản lý, ra quyết định
 • Trung thực, đáng tin cậy, tư duy đổi mới và định hướng giải pháp, khả năng làm việc nhóm cao

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

 • Chia sẻ