TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING

Mô tả công việc

– Lập kế hoạch truyền thông trên hệ thống kênh digital
– Kiểm soát và báo cáo định kỳ
– Cập nhật và khai thác các hình thức quảng cáo digital mới

Yêu cầu

– Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí tương đương
– Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, marketing

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY