SENIOR HRBP

 • Mức lương: 20 - 30.000.000 VNĐ
 • Hạn nộp hồ sơ: 2022-09-30
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Đảm bảo hệ thống đánh giá Hiệu quả Công việc vận hành hiệu quả

 • Tham gia vào việc Xây dựng các Mục tiêu, thước đo và chỉ số đánh giá Hiệu quả công việc của các bộ phận
 • Tham gia xây dựng, rà soát sửa đổi và đề xuất cải tiến hệ thống quy trình, quy định, quy chế đánh giá Hiệu quả công việc
 • Trực tiếp vận hành hệ thống đánh giá Hiệu quả công việc (BSC, KPI, OKRs)
 • Triển khai các báo cáo phân tích kết quả đánh giá và đề xuất các cải tiến.

2. Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định của các bộ phận Toàn Công ty

 • Tham gia vào việc đánh giá, rà soát hệ thống quy trình hiện tại của từng bộ phận trong Công ty
 • Phối hợp cùng các bộ phận lên kế hoạch điều chỉnh hệ thống quy trình hiện tại và/ hoặc xây dựng hệ thống quy trình mới để nâng cao hiệu quả công việc
 • Kiểm soát việc tuân thủ quy trình của các bộ phận
 • Đánh giá liên tục quá trình vận hành quy trình và đưa ra các đề xuất điều chỉnh/ cải tiến

3. Là đối tác chiến lược của Kênh/ phòng ban phụ trách

 • Quản lý định biên Khối phòng ban phụ trách
 • Truyền thông/ Hướng dẫn các Quy chế, Quy định, Chính sách nhân sự Khối phòng ban phụ trách
 • Phân tích, tư vấn, báo cáo định kỳ các chỉ số nhân sự để nâng cao hiệu suất lao động theo sự hướng dẫn của Trưởng nhóm.
 • Tham gia xây dựng các chương trình xây dựng hệ thống nhân sự theo sự phân công Trưởng nhóm.

4. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng HRBP

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành có liên quan: Quản trị nhân lực, Lao động tiền lương…
 • Có khả năng triển khai hệ thống đánh giá Hiệu quả công việc (BSC, KPI, OKR)
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Kiến thức nghiệp vụ tốt
 • Có tư duy logic, kỹ năng xử lý tình huống tốt

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

 • Chia sẻ