THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2D

Mô tả công việc

– Tiếp nhận ý tưởng, phân tích yêu cầu, đề xuất sử dụng thiết kế hỗ trợ các dự án của marketing, trade marketing, nội bộ
– Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo (Brand, POSM, Digital, Website)

YÊU CẦU

– Từ 2 năm kinh nghiệm tương đương trở lên
– Thành thạo các phần mềm đồ họa
– Gửi Porfolio kèm CV

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY