NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN (ĐỒNG PHỤC)

 • Mức lương: 10 - 18.000.000 VNĐ
 • Hạn nộp hồ sơ: 2022-05-31
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc mô tả:

 • Tìm kiếm, khai thác và phát triển mạng lưới khách hàng có yêu cầu sử dụng đồng phục: Công sở, cơ quan, doanh nghiệp, bảo hộ lao động, trường học …
 • Tìm hiểu và tiếp cận khách hàng tiềm năng, thiết lập hệ thống và tư vấn sản phẩm của công ty
 • Triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh theo tiêu chuẩn chỉ được giao
 • Đàm phán và hợp đồng ký kết
 • Phát triển, thiết lập và duy trì mối quan hệ khách hàng
 • Quản lý khách hàng thông tin, theo dõi, thu hồi nợ và thực hiện đồng nghĩa vụ giữa khách hàng với Công ty
 • Báo cáo công việc định kỳ, nhóm phối hợp để có kế hoạch kinh doanh tốt nhất
 • Chăm sóc khách hàng sau hợp đồng và phát triển khách hàng
 • Các công việc khác theo phân tích quản lý Quản lý trực tiếp

Yêu cầu: 

• Có kinh nghiệm kinh doanh từ 6 tháng trở lên
• Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng B2B
• Giao tiếp tốt, hoạt động nhanh
• Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo
• Kỹ năng tư vấn, đàm phán, linh hoạt

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

 • Chia sẻ
VIỆC LÀM LIÊN QUAN