GIẢNG VIÊN CHUYÊN TRÁCH

  • Chia sẻ

Mô tả công việc

  • Đào tạo tại showroom về kiến thức sản phẩm, quy trình bán hàng, VM,…
  • Kiểm tra, đánh giá hiệu quả đào tạo

 Yêu cầu

  • Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm công việc tương đương
  • Có thể đi công tác

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

  • Chia sẻ