GIÁM ĐỐC VÙNG (RSM) kênh sữa

Mô tả công việc

– Phát triển kinh doanh theo định hướng của Công ty
– Tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nhân viên
– Lập kế hoạch kinh doanh mua vào- bán ra, bao phủ trưng bày cho khu vực quản lý
– Đảm bảo hàng tồn kho đúng yêu cầu của Công ty và xử lý các sản phẩm chậm luân chuyển

Yêu cầu

– Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
– Am hiểu kinh doanh ngành hàng sữa

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY