GIÁM ĐỐC KINH DOANH KÊNH SỮA

  • Chia sẻ

Mô tả công việc

  • Phát triển kinh doanh kênh sữa Nufomil (sản phẩm sữa công thức Việt Nam: http://nufomil.com.vn/)
  • Tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nhân viên
  • Lập kế hoạch kinh doanh mua vào- bán ra, bao phủ trưng bày cho khu vực quản lý
  • Đảm bảo hàng tồn kho đúng yêu cầu của Công ty và xử lý các sản phẩm chậm luân chuyển

Yêu cầu

  • Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
  • Am hiểu kinh doanh ngành hàng sữa, đã triển khai thành công kênh kinh doanh với các sản phẩm sữa Việt Nam
  • Đam mê kinh doanh, nhiệt huyết
  • Khả năng xây dựng và huấn luyện đội ngũ tốt

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

  • Chia sẻ