GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp hồ sơ: 2018-08-31
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mô tả công việc

 • Tư vấn, tham mưu cho BGĐ về việc áp dụng các nền tảng CNTT tiên tiến vào hoạt động vận hành của công ty
 • Xây dựng, triển khai chính sách và chương trình, dự án liên quan đến ứng dụng CNTT góp phần thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp
 • Quản trị cơ sở dữ liệu thông tin của doanh nghiệp, cung cấp cơ sở dữ liệu cho công tác quản lý điều hành
 • Đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin
 • Phổ biến, cập nhật xu hướng phát triển CNTT
 • Xem xét và phê duyệt các hợp đồng liên quan đến dịch vụ và thiết bị CNTT
 • Quản lý nhân sự của Phòng.

Yêu cầu

 • Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
 • Đã từng làm trong các tổ chức bán lẻ, TMĐT là lợi thế
 • Có kinh nghiệm triển khai thành công ERP, POS (Bán lẻ), DMS, CRM, VP Online, SCM- quản lý chuỗi cung ứng, BI – Báo cáo thông minh, HR
 • Tư duy về ứng dụng công nghệ, liên tục cập nhật để tìm ra những giải pháp công nghệ phù hợp, giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

 • Chia sẻ

Từ khóa