KINH DOANH THỊ TRƯỜNG (Sản phẩm: Thời trang Aristino, Kwin)

  • Chia sẻ

Mô tả công việc

  • Làm việc với NPP để nắm kế hoạch làm việc, sản phẩm mới, chính sách mới cho khách hàng
  • Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới
  • Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, lên đơn hàng
  • Phụ trách kinh doanh theo tuyến chỉ định

Yêu cầu:

  • Nhanh nhẹn, chăm chỉ, giao tiếp tốt
  • Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh thị trường

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

  • Chia sẻ