CÔNG NHÂN MAY

  • Chia sẻ

Mô tả công việc

  • Vệ sinh thiết bị và vị trí làm việc, chuẩn bị dụng cụ làm việc
  • Nhận nguyên phụ liệu và may sản phẩm theo sự hướng dẫn của chuyền trưởng/ kỹ thuật
  • Ghi biển bó hàng sau khi may xong một bó
  • Ghi chép sản lượng cuối ngày, trả chuyền trưởng mác và phụ liệu may dư khi hết mã (nếu có)

Yêu cầu

  • Nam/ Nữ, sức khỏe tốt
  • Được đào tạo về may và sử dụng thành thạo ít nhất một loại máy may công nghiệp
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp làm việc trong các dây chuyền may công nghiệp
  • Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

  • Chia sẻ