CHUYÊN VIÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  • Hạn nộp hồ sơ: 2022-09-30
  • Chia sẻ
ỨNG TUYỂN TRỰC TUYẾN

Bạn đang ứng tuyển vào vị trí "CHUYÊN VIÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ" tại Công ty cổ phần đầu tư K&G Việt Nam. Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây để chúng tôi có thể hiểu rõ nhất về bạn.

1. THÔNG TIN ỨNG TUYỂN
triệu
2. THÔNG TIN CÁ NHÂN

cm
kg
3. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (Lao động chưa qua đào tạo không khai phần này)

Xóa


4. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Liệt kê theo thứ tự thời gian ngược những Công ty hoặc công việc đã làm)
người
triệu
triệu

Xóa


5. THÔNG TIN BỔ SUNG
6. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH

Xóa


7. THÔNG TIN KHÁC
8. XÁC NHẬN THÔNG TIN

Cảm ơn anh/chị đã hoàn tất nội dung tờ khai Thông tin ứng viên, Chúng tôi cam đoan mọi thông tin liên quan đến anh/chị thông qua tờ khai này được Công ty sử dụng cho mục đích tuyển dụng, không cho mục đích khác và không cung cấp cho bên thứ ba.

  Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại