CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ E-LEARNING

  • Mức lương: 12 - 18.000.000 VNĐ
  • Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-30
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mô tả công việc

  • Xây dựng giáo trình, bài giảng, học liệu đa phương tiện
  • Nghiên cứu, phát triển và nâng cấp sản phẩm giáo trình, bài giảng Elearning
  • Số hóa các nội dung giảng dạy đã có
  • Phối hợp với đối tác cung cấp dịch vụ phần mềm Elearning để phát triển, hoàn thiện, cải tiến chất lượng các sản phẩm học liệu, giáo trình, bài giảng

Yêu cầu

  • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương
  • Khả năng đào tạo, huấn luyện , thuyết trình
  • Quản trị, vận hành hệ thống đào tạo Elearning

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

  • Chia sẻ

Từ khóa