CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUYÊN PHỤ LIỆU (SOURCING)

 • Mức lương: 12 - 18.000.000 VNĐ
 • Hạn nộp hồ sơ: 2020-06-30
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mô t công vic

 • Tiếp nhận yêu cầu phát triển NPL từ các phòng ban liên quan
 • Tìm kiếm NCC và phát triển NPL
 • Lập kế hoạch công việc hàng tháng
 • Xây dựng và quản lý thư viện thông tin về NPL đã phát triển.

Yêu cu

 • Có kinh nghiệm sourcing/ phát triển nguyên phụ liệu ngành may từ 3 năm trở lên
 • Hiểu biết về sản phẩm, các chủng loại nguyên phụ liệu ngành may
 • Ưu tiên các nhân sự từ các công ty, văn phòng lớn chuyên làm FOB ngành may
 • Thành thạo tiếng Anh

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

 • Chia sẻ
VIỆC LÀM LIÊN QUAN

  8- 12.000.000 VNĐ

Hà Nội