CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUYÊN PHỤ LIỆU (SOURCING)

  • Mức lương: 12 - 18.000.000 VNĐ
  • Hạn nộp hồ sơ: 2020-01-30
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mô t công vic

  • Tiếp nhận yêu cầu phát triển NPL từ các phòng ban liên quan
  • Tìm kiếm NCC và phát triển NPL
  • Lập kế hoạch công việc hàng tháng
  • Xây dựng và quản lý thư viện thông tin về NPL đã phát triển.

Yêu cu

  • Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm chuyên mua hàng hoặc quản lý đơn hàng
  • Có hiểu biết về các nguyên phụ liệu, sản phẩm ngành may
  • Có khả năng trao đổi, giao dịch tiếng Trung thành thạo

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

  • Chia sẻ
VIỆC LÀM LIÊN QUAN

  8- 12.000.000 VNĐ

Hà Nội

  8- 12.000.000 VNĐ

Hà Nội